Eiendom i driftsfasen

Branningeniøren AS sørger for brannsikring av din eiendom gjennom alt fra brannteknisk statusrapport og dokumentasjon av spesifikke forhold til beredskapstrening i form av brannøvelser.

Brannteknisk analyse og vurdering 

 • Brannteknisk statusrapport / tilstandsvurdering
 • Risikoanalyse
 • Brannteknisk vurdering «Due Dilligence» ved eiendomshandel
 • Branndokumentasjon, inkludert tilpasset instruksverk og internkontrollrutiner for brannvern
 • Dokumentasjon / rådgivning av spesifikke forhold, for eksempel oppfølging av avvik gitt i branntilsyn fra brannvesenet

Planlegging og beredskap

 • Branntegninger
 • Rømningsplaner
 • Brannøvelser

Opplæring og bevissthet

Vi tilbyr tilpassede brannkurs, foredrag og/eller annen opplæring for din virksomhet. Dette vil øke bevisstheten og kunnskapen om brannsikkerhet hos den tiltenkte målgruppen.   

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
 • Dokkvegen 10, 2. etasje, Porsgrunn
Telefon
 • +47 908 81 311
Postadresse
 • Peder Bildts veg 15, 3714 Skien